Hồ Sơ Doanh Nghiệp

Company profile là gì? Nó là một từ tiếng Anh dịch nghĩa là Hồ sơ doanh nghiệp. Cho dù bạn là một công ty khởi nghiệp nhỏ hay một công ty lớn, bạn sẽ cần phải tạo Company Profile của riêng mình.

Một Company Profile là một bản tóm tắt chuyên nghiệp của doanh nghiệp và các hoạt động của nó. Bạn cần một Company Profile nếu bạn muốn huy động vốn và giành được các nhà đầu tư, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó để thông báo cho các bên liên quan khác, bao gồm cả khách hàng. Bạn sẽ tìm thấy nhiều biến thể và độ dài cho một Company Profile. Một số doanh nghiệp có thể chưa phát triển đủ và có hồ sơ chỉ dài hai trang. Mặt khác, một số có thể bao gồm giải thưởng, chứng nhận và danh mục khách hàng lớn, đứng đầu ở 30 trang. Điểm mấu chốt với cả hai tình huống, cũng như những vấn đề ở giữa, đó là Company Profile là thời điểm doanh nghiệp của bạn tỏa sáng. Làm hết sức mình để bao gồm một tài liệu được viết tốt để nó rõ ràng, súc tích và chính xác. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn, tìm lỗi chính tả và chắc chắn đọc nó nhiều lần.

Vậy bạn đã biết gì về chức năng cũng như các bước để tạo nên company profile.
Hồ Sơ Doanh Nghiệp

Company Profile bao gồm:

 • Dữ liệu kinh doanh
 • Tín dụng hình ảnh
 • Chi tiết doanh nghiệp: khi bạn bắt đầu, thu thập các chi tiết được liệt kê dưới đây. Những mục này sẽ xuất hiện ở phần đầu của Company Profile của bạn. Giữ chúng chính xác và cập nhật.
 • Tên công ty
 • Ngày thành lập
 • Địa chỉ vật lý trên mỗi vị trí
 • Số điện thoại và fax
 • URL trang web
 • Địa chỉ email
 • Khái niệm cơ bản về công ty

Những hạng mục này sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của bạn. 

 • Mô tả về doanh nghiệp bao gồm sứ mệnh và / hoặc tầm nhìn
 • Mô tả sản phẩm
 • Mô tả dịch vụ
 • Lịch sử, mở rộng và tăng trưởng
 • Quan hệ công chúng
 • Quảng cáo
 • Thông tin ngành
 • Chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường
 • Chi tiết nhóm cốt lõi
 • Danh mục khách hàng
 • Những điểm nổi bật

Bạn có thể thêm vào Company Profile các mục:

 • Doanh thu hàng năm
 • Mục tiêu tài chính
 • Số lượng nhân viên
 • Đối tác
 • Hình ảnh
 

Trở Về